ZGODNIE Z WYNIKAMI BADAŃ

Podsumowując, można stwierdzić, że zgodnie z wynikami badań przeciętny respondent, to osoba, która rzadko podejmuje współżycie seksualne, a w ciągu roku przed badaniami współżyło średnio 5,7% respondentów, w ciągu miesiąca przed badaniami 4,5% respondentów; w ciągu tygodnia 3,3% respondentów; jeszcze wcześniej 2,0% respon­dentów, dzień przed badaniami 1,7% respondentów. Podobnie przed­stawia się rozkład, gdy populacją 100,0% są osoby, które podjęły już współżycie seksualne. Wówczas to 33,4% populacji to osoby, które miały stosunek w minionym roku, 25.7% w minionym miesiącu, 18,9% w minionym tygodniu, 11,5% jeszcze wcześniej i 10,3% na dzień przed badaniami. Zatem przeciętny respondent to osoba, która miała stosunek seksualny w ciągu ostatniego roku. Zakładając, że ba­dania miały miejsce na wiosnę (przed maturami), oznacza to, że sto­sunki te odbywały się albo w okresie ferii zimowych, albo też waka­cji letnich. Jednocześnie przeciętny respondent to osoba, która nie ma za sobą zbyt dużych doświadczeń seksualnych. Jednak te osoby, które już współżyły, miały okazję robić to ostatnio w ciągu minionego roku. Najczęściej są to: a) osoby w wieku 17 lat, b) chłopcy, c) uczniowie klas II i III, d) których ojciec ma wykształcenie wyższe, e) mieszka­jący w Rzeszowie lub w mieście woj. rzeszowskiego.