NAJWIĘKSZY ODSETEK RESPONDENTÓW

Wyniki w tabeli nie sumują się do 100,0%, gdyż respondenci mieli możliwość wyboru większej ilości odpowiedzi. Analiza tabeli wska­zuje, że istnieją podstawowe różnice i podobieństwa w wypowiedziach respondentów, w obu tych badaniach. Podobieństwa występują tylko w przypadku odpowiedzi „inne” (5,8%), w pozostałych przypadkach występują różnice. Niemniej jednak widać, że największy odsetek re­spondentów w obu badaniach na pierwszym miejscu postawił kate­gorię „obawa przed ciążą” (70,4% i 80,0%), na drugim miejscu „oba­wa przed HIV/AIDS” (60,6% i 64,2%), na trzecim „zakazy religijne” (24,0% i 31,1%), na czwartym „kompleksy na tle własnej osoby” (22,6% i 28,2%), na piątym miejscu „normy obyczajowe” (17,8% i 21,6%), na szóstym „strach przed rodzicami” (11,5% i 16,4%) i na ostatnim miejscu „nic” (5,0% i 6,0%). Oznacza to tyle, że w obu tych badaniach występuje podobieństwo wyboru odpowiedzi, a więc mimo różnych badań respondenci podobnie umiejscawiali wypowiedzi na temat przyczyn niepodejmowania współżycia seksualnego.