MIEJSCE WSPÓŁŻYCIA

To, że ludzie współżyją ze sobą, jest czymś naturalnym. Ale interesu­jącym może być to, gdzie do tego dochodzi. W przypadku osób dorosłych, szczególnie tych, którzy są w związkach formalnych, problemu nie ma, a miejscem ich kontaktów seksualnych są najczęściej ich mieszkania. Dla tych ludzi, inne miejsca współżycia wynikają raczej z chęci przeżycia cze­goś nowego, w innej sytuacji, w innym otoczeniu, a nie z braku takiego miejsca. Inaczej jest jednak z ludźmi młodymi. Sfera spotkań intymnych raczej nie jest zbyt rozbudowana. Młodzież nie może spotykać się na osob­ności, nie wzbudzając czyjegoś zainteresowania. Dlatego też muszą oni ko­rzystać z każdej nadarzającej się okazji i miejsca, by być razem. Aby więc dowiedzieć się, jak to wygląda w badanej populacji, zadano pytanie: Gdzie ostatni raz współżyłeś: a) u siebie w domu, b) w domu partnera, c) podczas wycieczki (np. szkolnej), d) na imprezie, e) na wolnym powietrzu, f) inne. Z uwagi na to, że pytania były ukierunkowane na tych, którzy mająjuż do­świadczenia seksualne, populacja 100% dotyczy właśnie tych osób.