CIEKAWOŚĆ POSZUKIWANIA

Na to, że seks bez miłości to „ciekawość – poszukiwania” zwracają w badaniach II najczęściej osoby w wieku 15 lat (4,3%), mężczyźni (2,8%), uczniowie klasy I (4,5%), których ojciec ma wykształcenie śred­nie ogólne (4,2%), zamieszkujący miasteczko (6,7%), a w badaniach I osoby w wieku 18 lat (5,0%), kobiety (4,7%), uczniowie klasy IV (4,4%), których ojciec ma wykształcenie podstawowe (10,0%), zamiesz­kujący miasto (4,5%). Na „inne” czynniki seksu bez miłości zwracają w badaniach II naj­częściej osoby w wieku 16 lat (21,8%), mężczyźni (11,2%), ucznio­wie klasy II (21,0%), których ojciec ma wykształcenie średnie zawo­dowe (11,9%), zamieszkujący miasto (10,6%), a w badaniach I osoby w wieku 19 lat (15,0%), mężczyźni (7,0%), uczniowie klasy IV (13,2%), których ojciec ma wykształcenie średnie zawodowe (10,2%), zamieszkujący miasteczko (16,7%).Aby dowiedzieć się, co powstrzymuje młodzież przed podejmo­waniem współżycia seksualnego, zadano pytanie, „jak myślisz, co wstrzymuje młodych ludzi przed rozpoczęciem współżycia seksual­nego, kafeteria zawierała następujące możliwości odpowiedzi: a) nic, b) normy obyczajowe, c) zakazy religijne, d) obawa przed ciążą, e) obawa przed HIV/AIDS, f) strach przed rodzicami, g) kompleksy na tle własnej osoby h) inne.